Aikido

Krav för gradering vuxna

Anvisningar för tillämpning
 • Teknikerna ska gå att identifiera.<
 • Gör OMOTE och URA omväxlande tills annat sägs. Det ska tydligt framträda vad som är OMOTE och URA.
 • Korrekt etikett ska visas under hela graderingstillfället. Det innebär även att man är ren, har ren keikogi, visar respekt för sin partner samt övriga personer i dojon.
 • En korrekt teknik ska innehålla position, balansbrytning samt kast eller fasthållning. Dessa beståndsdelar ska logiskt hänga ihop.
 • Från och med 3:e Kyu ska teknikerna när så är tillämpligt kunna visas både statiskt och i rörelse.
 • Tori ska ej vara öppen för neddragningar eller kunna bli störd i sin teknik pga bristande hållning eller position.
 • Fasthållningstekniker ska alltid avslutas med OSAE, utom vid jiyuwaza.
 • All användning av Jo, Bokken eller Tanto kräver koncentration och exakthet, detta måste framgå av utförandet.
 • 6 KYU – ROK KYU
  1. Ukemi (Mae, Ushiro)
  2. Ikkyo Undo (Mae, Ushiro)
  3. Shikko (Mae)
  4. Tai Sabaki (Irimi tenkan, Tenkan, Kaiten)
  Tachi waza:
  Shomen Uchi ­ Iriminage (ura)
  Ai Hanmi Katate Dori – Ikkyo
  Katate Dori (Gyakuhanmi) – Taino-tenkan-ho, shihonage
  Suwariwaza:
  Ryote Dori – Kokyoho
  5 KYU – GOKYU
  1. Inkl 6 Kyu
  2. Tobikoshi Ukemi(hopp fall)
  3. Ikkyo Undo (Shiho)
  4. Shikko (Mae, Ushiro)
  5. Bokken Kihon (1-4)

  Tachi waza:
  Ryote Dori – Tenchinage
  Ai Hanmi Katate Dori – Kote gaeshi (ura)
  Shomen Uchi – Ikkyo
  Katate Dori – Kaiten nage, nikyo
  Kata Dori – Ikkyo
  Katate Ryote Dori – Kokyo nage
  Suwariwaza:
  Shomen Uchi – Iriminage (ura)
  4 KYU – YONKYU
  1. Inkl 5 KYU
  2. Ikkyo Undo (Happo)
  3. Shikko (Kaiten)
  4. Bokken kihon (1-7)
  5. Jo Kihon (1-10)


  Tachiwaza:
  Chudan Tsuki – Kotegaeshi (ura)
  Ryote Dori – Kokyonage
  Yokomen Uchi – Shihonage, Ikkyo
  Katate Ryote Dori – Ikkyo
  Katate Dori – Ikkyo, Nikyo, Uchikaitennage, sotokaitennage, Kokyoho
  Kata Dori – Sankyo

  Suvari waza: Shomen Uchi – Ikkyo
  3 KYU – SAN KYU
  1. Inkl 4 KYU
  2. Jo Kihon (20 former, hidari/migi)
  3. Både tori och ukeroll ska visas


  Suwariwaza:
  Shomen Uchi – Ikkyo, Nikyo
  Kata Dori – Ikkyo
  Hanmi-Handachiwaza:
  Katate Dori – Shihonage, Kaitennage

  Tachiwaza:
  Katate Ryote Dori – Iriminage, Kotegaeshi
  Shomen Uchi – Ikkyo, Nikkyo, Sankyo, Yonkyo, kokyonage
  Kata Dori – Yonkyo
  Chudan tsuki – Nikyo
  Yokomen Uchi – Iriminage, Udekiminage, kokyonage, Nikkyo
  Katate Dori – Koshinage (minst två former)

  Ushirowaza:(statiskt)
  Ryote Dori – Ikkyo, Kokyonage

  2 KYU – NIKYU
  1. Inkl 3 KYU
  2. Bokken Uchikomi (hanmi, zengo, shiho, happo)
  3. Bokken Uchikomi Tsuki (hanmi, zengo, shiho, happo)
  4. Bokken Uchikomi Fumikomi Tsuki (hanmi, zengo, shiho, happo)
  5. 13 no Jo (hidari/migi)


  Suwariwaza:
  Shomen Uchi - Sankyo, Yonkyo, Gokyo
  Yokomen Uchi – Iriminage

  Hanmi-handachiwaza:
  Ryote Dori – Shihonage
  Shomen Uchi – Iriminage, Nikyo
  Tsuki – Kotegaeshi (ura)

  Tachiwaza:
  Kata Dori - Menuchi – Ikkyo
  Katate Dori – Hiji kime osae, Kaiten osae
  Kata Dori – Kokyonage
  Muna Dori – Shihonage
  Yokomen Uchi – Nikkyo, Gokyo
  Tsuki – Iriminage, Kaitennage, Shihonage
  Ryote Dori – Yonkyo
  Katate Ryote Dori – Kokyoho

  Ushiro waza(statiskt):
  Ryote Dori – Kotegaeshi
  Ryo Kata Dori – Kokyonage, Ikkyo
  Katate Kubi Jime – Kokyonage

  1 KYU – IKKYU
  1. Inkl 2 KYU
  2. Jo Kihon (i rörelse framåt/bakåt med växlande av sida)
  3. 22 no Jo (hidari/migi)
  4. 31 no Jo (hidari/migi)
  Suwariwaza:
  Kata Dori Menuchi – yonkyo
  Shomen Uchi - Jiyu waza

  Hanmi-handachiwaza:
  Yokomen Uchi – Nikkyo
  Katate Dori – Ikkyo
  Ushiro Ryo Kata Dori – Kokyonage, Kotegaeshi, Sankyo

  Tachiwaza:
  Muna Dori – Uchi kaiten sankyo
  Katadori Menuchi – Shiho nage
  Katadori Menuchi – Kote gaeshi
  Katate Dori – Jiyu waza
  Shomen Uchi – Koshinage
  Yokomen Uchi – Juji garame
  Yokomen Uchi – Jiyu waza
  Tsuki – Ushirokiotoshi
  Tsuki – Jiyuwaza

  Ushirowaza (statiskt):
  Eri Dori – Ikkyo
  Ryo Hiji Dori – Kotegaeshi
  Ushiro Kakae – Kokyonage
  Katate Kubi Jime – Sankyo, Koshinage
  Ryote Dori – Jujigarame, Shihonage