Barnträning

Åke Bengtssom och barn

Aikido lämpar sig väldigt bra som barnträning eftersom vi tränar utan tävling och med mjuka rörelser. Barn får inte bara bättre kroppskontroll, balans och koncentrationsförmåga utan de lär sig också att samarbeta och umgås i grupp. Barn lär sig disciplin och att lyssna på sina träningsledare som ger dem instruktioner som de sedan genomför tillsammans med sina kompisar. Framför allt är det viktigast att barn får leka och ha roligt samtidigt som de lär sig att nå ett gemensamt mål. Det finns alltid en vuxen tränare i deras närhet som hjälper och stöttar dem. Åke Bengtsson är mångårig kvalificerad aikido tränare och fritidsledare.

Vi har även sammarbete med RBU rörelsehindrade barn och ungdomar om Självförsvarskurs för rullstolsbundna för deras medlemar.