Välkomna till Lilla-Nakaima Aikidoklubb

Kesa jo seminar
Bilden är från lördagens Kesa Jo seminar med Åke Bengtsson


Kallelse till extraårsmöte för Lilla Nakaima Aikidoklubb
Hej medlemmar i Lilla Nakaima Aikidoklubb!

Extra årsmöte för val av revisor
Tid: onsdagen den 9 december kl 19:00 för att välja en ny revisor.
Plats: Zoom eller Skype Online möte. På grund av Covid-19 så kommer vi ha digital möte.
Mötet kommer på grund av Covid 19 regler att hållas i tidens anda digitalt - online genom Zoom eller Skype.
Mer detaljer om hur man kopplar upp sig till mötet kommer. 
Kallade: röstberättigade betalande medlemmar äldre än 14 år
Anledningen för årsmötet är att vår gamla revisor inte hinner med uppdraget och därför ska vi välja en ny revisor. Eftersom idrottsförvaltningens föreningsregler kräver att revisor väljs på årsmötet så måste vi som förening följa dessa regler. Vårt förslag till ny revisor är vår klubbmedlem och mångårig aikidoka Henrik Jacobsson. 
 
Dagordning för Extraårsmötet
1 Mötets öppnande
2 Godkännande av dagordningen
3 Val av mötesordförande
4 Val av mötessekreterare
5 Val av två justeringsmän tillika rösträknare
6 Val av revisorer
7 Övriga frågor
8 Mötet avslutas

Stockholm den 17 november 2020

Avsändare: för klubbens räkning ordförande Brattislav Stankovic
Kontaktperson för frågor: sekreterare Eric Andersson

Med vänliga hälsningar 
Brattislav Stankovic, ordförande
Lilla Nakaima Aikidoklubb
0707507723

Höstterminen är i gång:
 • Barn kl 18:00-19:00
 • Vuxna kl 19:00-20:30

 • På grund av Covid 19 så är det ändringar i träningsschemmat för vuxna.
  Vår barnaikido träning fungerar som vanligt på tisdagar kl 18:00-19:00.
  Barnen kommer behöva tvätta händerna innan träningen och smörja dom med desinficeringsmedel.

  Vi har tyvärr två nya regler att följa:
  1- Föräldrar får inte följa med in i lokalen inomhus, så ni som följer med era barn till träningen får vänta utanför under hela passet.

  2- Har någon i familjen sjukdomssymptom, så får ert barn ej komma till träningen.
  Om barnet är sjuk stannar den hemma.

  Välkomna på tisdag!
  Bästa hälsningar

  Lilla Nakaima Aikidoklubb
  0707507723

  Har ni frågor ring oss 070-7507723 eller maila aikido@lilla-nakaima.net

  Sprid kunskap om Lilla Nakaima Aikidoklubb
  Här kan du ladda ner en affisch som du kan skriva ut och hänga upp i skolan, arbetsplatsen eller på föreningsinformationstavlorna där du bor:
 • A4 Annons för HT2020

 • Besök oss på Facebook eller på vår Youtube kanal eller på Instagram

  Välkomna!
  Instruktörer Lilla Nakaima Aikidoklubb


  Hejsan,
  Lilla Nakaima Aikidoklubb har fått Lennart Linders gamla super 8 filmer som behöver konverteras till modern digital mediaformat.
  Jag har pratat med ett företag och det kostar 90 kr per minut film i hög kvalite.
  Jag undrar om det finns aikidokas som är intresserade att sponsra en sådan aktion.
  Det är en bit av vår svenska aikidohistoria som behöver räddas. Vill ni bidra kan ni göra det över Plus Giro:
  Betalning till: Lilla-Nakaima Aikidoklubb
  Plus Giro: 402053-3
  Ange om referens: Lennarts filmer
  Hör av er på mailadressen: aikido@lilla-nakaima.net
  Olika temakurser över helgen!
  Vi planerar olika helgkurser med olika tema där vi använder aikidotekniker som verktyg:
 • Självförsvarskurs för tjejer och kvinnor med fokus på mjuk fritagning. Kursen med situationsanpassad självförsvar och mest riktad mot kvinnor, med mjuka aikido och tai chi tekniker. Förutom självförsvar så kommer vi kunna erbjuda anpassade kurser för fritagning från fasthållning och fallträning.

 • Fritagning för personal i skola, vård och omsorg. från greppattacker. I sådana fall kan du inte slå och sparka för att försvara dig från din patient/elev/kund. Däremot är det bra att du vet och kan frigöra dig från deras eventuella grepp.

 • Fallträning för alla men speciellt för de äldre. Varje år skadas och dör många människor av fall och det kostar staten stora belopp och människorna mycket lidande. Alla skulle må bra av att träna upp balans och kroppsmotorik när det gäller fallträning.

 •   Låter det intressant? Maila oss och anmäl intresse för självförsvarskursen här!


  Aikido är kampkonst, motion och självförsvar i ett packet!
  Att träna upp sin egen förmåga är som att vårda blommor. Det tar tid innan de blommar upp och lyser upp vår tillvaro så ge inte upp, trägen vinner!

  I aikido vill vi ha "body and mind unified". En stark kropp behöver ha stark psyke, styrka behöver kunskap, eller som Bamse björn säger "Är man stark skall man vara snäll". Vi behöver inte enbart muskler och fysisk träning utan även mental träning, in med kunskap och kultur.