Gradering

Anvisningar för tillämpning

 • Teknikerna ska gå att identifiera.
 • Gör OMOTE och URA omväxlande tills annat sägs. Det ska tydligt framträda vad som är OMOTE och URA.
 • Korrekt etikett ska visas under hela graderingstillfället. Det innebär även att man är ren, har ren keikogi, visar respekt för sin partner samt övriga personer i dojon.
 • En korrekt teknik ska innehålla position, balansbrytning samt kast eller fasthållning. Dessa beståndsdelar ska logiskt hänga ihop.
 • Tori ska ej vara öppen för neddragningar eller kunna bli störd i sin teknik pga bristande hållning eller position.
 • Fasthållningstekniker ska alltid avslutas med fasthållning OSAE, utom vid jiuwaza.
 • Tachidori, Tantodori och Jodori ska alltid avslutas med att Tori har kontrollen över Bokken, Tanto eller Jo.
 • All användning av Jo, Bokken eller Tanto kräver koncentration och exakthet, detta måste framgå av utförandet.


 • Träningstips:

  Iyasaka Instruction Series på Youtube:

 • Aikido vapen Jo/Bokken/Tanto
 • Aikido kroppstekniker Taijutsu
 • Aikido Barnträning
 • Graderna 12:e Kyu tom 7:e Kyu

  Är barn/ungdomsgrader.
  Varje grad visas genom färgmarkering (band/remsa) på bältet. Åldersgruppen är 5-12 år.
  Målsättningen är att 5-12-åringarna byter grad varje termin.
  Eleverna tillåts fortsätta med vuxengrader även om de inte är 13 år fyllda.
  Åldersskillnaderna medför stora olikheter avseende kroppsfunktioner och socialt beteende mellan de enskilda eleverna.
  Stort hänsynstagande till dessa faktorer medför att varje elev träder in i graderingsystemet på en nivå som förväntas motsvara just denne elevs individuella förutsättningar och ”position” i gruppen.
  Länk till krav vad barn ska kunna för varje kyu grad

  Graderna 6:e Kyu tom 4:e Dan

  Är vuxengrader. Från  13 års ålder graderar man sig med vuxengrader.
  Länk till krav vad vuxna ska kunna för varje kyu grad
  För att erhålla 1:a Dan måste man vara 15 år fyllda.
  Länk till krav vad vuxna ska kunna för svartbältesgraderer
  Alla utdelade grader är godkända av Svenska Budo & Kampsportsförbundet och därigenom godkända av Aikikais huvudsäte Hombu Dojo i Japan och det Internationella Aikidoförbundet.
  Detta medför att graderna är giltiga Aikikaigrader i hela världen. Samtliga Dangrader registreras på Hombu Dojo.
  Alla grader bedöms enligt de riktlinjer och regelverk Svenska Budo & Kampsportsförbundet stadgat samt i enlighet med det träningsutbud Iyasaka Aikidoklubb erbjuder.
  Målsättningen är att eleven normalt bereds möjlighet att byta Kyugrad två gånger per år. Stor hänsyn tas till träningsintensitet samt enskilda förutsättningar.
  Kyugrader visas normalt inte med färgade bälten, utan eleven bär vitt bälte tom 1:a Kyu.
  3:e Kyu börjar eleven bära Hakama.

 • 1:a Dan erhålls normalt tidigast ett år efter att eleven erhållit 1:a Kyu.
 • 2:a Dan erhålls normalt tidigast två år efter 1:a Dan
 • 3:e Dan erhålls normalt tidigast tre år efter 2:a Dan
 • 4:e Dan erhålls normalt tidigast fyra år efter 3:e Dan