Lär dig falla lätt och rätt med Aikido

Aikido lär oss fallteknink - Fotograf Magnus Hartman
Fotograf Magnus Hartman

Fallträning:


Fallolyckor är ett stort samhällsproblem.
Varje år faller cirka 70 000 personer så illa att de behöver uppsöka akutvård till och med så illa att de blir inlagda på sjukhus. Det är ett av samhällets stora folkhälsoproblem som medför stor lidande för de drabbade, deras familjer och stora kostnader för samhället. Fallolyckor kostar samhället miljarder kronor varje år, men värst är att det kostar i liv och i mänskligt lidande – fysiskt och psykiskt. Det positiva är att många fallolyckor kan förhindras. Drygt 1 000 personer dör varje år till följd av fallolyckor. De flesta är 80 år och äldre, men sanningen är att alla kan falla.

Statistik om fallolyckor
 • 11 000 fallolyckor direkt på golvet eller marken
 • 8 000 fallolyckor på arbetet
 • 2 500 fallolyckor på väg till eller från arbetet
 • 2 000 allvarliga fallolyckor på arbetet  Träning ger färdighet
  Genom att träna på fallträning för äldre och yrkesgrupper kan vi minska skadeverkningar, spara kostnader för samhälet och minska mänsklig lidande. Tränare i vår aikidoklubb har kompetens att lära ut fallteknik och vi kan erbjuda er den träningen. Genom fallträning blir vi tryggare, slappnar av, mjukare och därigenom minskar vi risken till större skadeverkningar på kroppen vid eventuell fall. Fallträning för alla men speciellt för äldre.
  Varje år skadas många människor av fall och det kostar staten stora belopp och människorna mycket lidande. Alla skulle må bra av att träna upp balans och kroppsmotorik när det gäller fallträning.
  Träning kan ge ökad fallkompetens
  Att lära sig att falla rätt kan också vara ett sätt att förebygga fallolyckor. Tidigare i år startade AFA Försäkring och Svenska Judoförbundet ett samverkansprojekt kring fallkompetens i arbetslivet. Projektet finansieras av AFA Försäkring och syftar till att genom fallteknikutbildningar/fallteknikträning förebygga fallolyckor på arbetet och minska skador av fallolyckor på arbetsplatsen, inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet.
  Efter presentationen av den nya statistikrapporten berättade en representant från Svenska Judoförbundet och AFA Försäkrings projektledare för samarbetet om fallkompetensarbetet och visade även några praktiska övningar som kan förebygga fall.
  Förutom mänskligt lidande kostar fallolyckor samhället miljardbelopp varje år. Socialstyrelsen har räknat på hur mycket det kostar kommuner och landsting och kommit fram till att kostnaden är 11,1 miljarder kronor/år. Då är inte kostnaderna för primärvården inräknade.

  Den vanligaste arbetsolyckan är fallolyckor
  Den vanligaste arbetsolyckan är fallolyckor och varje år drabbas 11 000 personer. Risken att drabbas av en fallolycka ökar med åldern. Bland personalgrupper inom vård, skola och omsorg är olyckorna vanligt förekommande. Ny statistik från AFA Försäkring presenterades på ett seminarium den 28 mars.

  Läs mer:
  – Varje år inträffar cirka 11 000 fallolyckor på arbetstid. Cirka 8 000 fallolyckor är av typen fall i samma nivå och drygt 2 000 av dessa blir allvarliga arbetsolyckor, säger Anna Weigelt, chef för analysavdelningen på AFA Försäkring, som presenterade den nya rapporten Fallolyckor på arbetet.
  Att en arbetsolycka är allvarlig innebär att den har lett till minst 30 dagars sjukskrivning eller motsvarande läkningstid och/eller medicinsk invaliditet.

  Äldre personer mer utsatta
  Med stigande ålder ökar risken att drabbas av en fallolycka.
  – Skadorna blir ofta mer allvarliga för äldre än för yngre personer och äldre har sämre förutsättningar för återhämtning än vad yngre har, säger Anna Weigelt.
  Kvinnor i åldersgruppen 56–64 år löper mer än dubbelt så hög risk, 2,4 gånger högre, att råka ut för så kallade ”fall i samma nivå” jämfört med kvinnor i genomsnitt. Män i åldersgruppen 56–64 år har en 1,8 gånger högre risk att råka ut för fall i samma nivå än män i genomsnitt.

  Halkan bidrar till arbetsplatsolyckor
  Alla som förflyttar sig utomhus i tjänsten under vintermånaderna löper ökad risk att drabbas av en arbetsplatsolycka.
  – 60 procent av alla fall i samma nivå utomhus inträffade 2015–2016 under perioden november till februari, säger Anna Weigelt.


  Yrkesgrupper som drabbas
  Flest arbetsolyckor av typen fall i samma nivå bland kvinnor drabbar sysselsatta inom yrkesgrupperna undersköterskor, vårdbiträden, personliga assistenter, med flera. Även barnskötare och fritidsledare samt förskollärare och fritidspedagoger drabbas.
  Flest arbetsolyckor av typen fall i samma nivå bland män drabbar sysselsatta inom yrkesgrupperna betong-, bygg- och anläggningsarbete, yrkesförare och metallarbete.
  Fallolyckor kan förebyggas
  Vintertid kan olyckor utomhus förebyggas med hjälp av exempelvis halkskydd vid entréer, sandning, snöröjning, broddar och ändamålsenliga skor. Inomhus kan fallolyckor förebyggas med hjälp av att hålla golv torra, rensa undan eventuella hinder i korridorer och andra förflyttningsvägar i arbetsmiljön. Även inomhus kan ändamålsenliga skor göra skillnad. Fall från höjd kan förebyggas med hjälp av fallskydd på stegar och pallar och relevanta arbetsredskap för arbete på höjd. – Genom att sprida rapporter som utgår från vår skadedatabas hoppas vi kunna bidra i arbetet med att förebygga arbetsolyckor, säger Anna Weigelt. För att göra informationen från AFA Försäkrings skadedatabas tillgänglig för alla presentas varje år aktuell statistik i rapporten Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro och fyra stycken ämnesspecifika delrapporter. Rapporten Fallolyckor på arbetet är den första delrapporten som presenteras under 2018.

  Arbetsplatsolyckor Rapport:  När:   Hösten 2020
  Var: Sätra skolans gynastsiksal

  Mejla din intresseanmälan till oss:
  E-mail: Fallteknikträning
  Uppge namn, ålder, telefonnummer och mejladress.