Aikido

Krav för Dan gradering

Anvisningar för tillämpning
 • Teknikerna ska gå att identifiera.
 • Gör OMOTE och URA omväxlande tills annat sägs. Det ska tydligt framträda vad som är OMOTE och URA.
 • Korrekt etikett ska visas under hela graderingstillfället.
 • Det innebär även att man är ren, har ren keikogi, visar respekt för sin partner samt övriga personer i dojon.
 • En korrekt teknik ska innehålla postion, balansbrytning samt kast eller fasthållning. Dessa beståndsdelar ska logiskt hänga ihop.
 • Teknikerna ska när så är tillämpligt kunna visas både statiskt och i rörelse.
 • Tori ska ej vara öppen för neddragningar eller kunna bli störd i sin teknik pga bristande hållning eller position.
 • Fasthållningstekniker ska alltid avslutas med OSAE, utom vid jiyuwaza.
 • Tachidori, Tantodori, Jodori och Jowaza ska alltid avslutas med att Tori har kontrollen över Bokken, Tanto eller Jo.
 • All användning av Jo, Bokken eller Tanto kräver koncentration och exakthet, detta måste framgå av utförandet.
 • För att erhålla 1:a Dan måste man vara 15 år fyllda.
 • 1 dan shodan
  Buki waza:
  Bokken Awase (1-7)
  Jo Awase (1-8)
  Suwari waza:
  Shomen uchi – Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Yonkyo, Kotegaeshi, Iriminage
  Tsuki – Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Yonkyo, Kotegaeshi,Iriminage
  Hanmi-handachi waza:
  Shomen Uchi – Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Yonkyo, Kote gaeshi, Irimi nage
  Katate Dori – Shiho nage, Kaiten nage (uchi, soto)
  Tachi waza:
  Ryote Dori – Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Yonkyo, Kotegaeshi, Shihonage, Kokyonage, Tenchinage
  Kata Dori - Men uchi – Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Yonkyo, Kotegaeshi, Iriminage, Kokyonage
  Chudan Tsuki – Sankyo, Yonkyo, Irimi nage
  Kata Dori – Kokyo nage, Nikyo
  Katate Ryote Dori – Kokyoho
  Ushiro waza:
  Ryote dori – Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Yonkyo, Shiho nage, Juji garame, Koshi nage
  Katate Kubi jime – Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Yonkyo,Irimi nage, Juji garame, Koshi nage
  Henka Oyou waza:
  Suwari waza-kokyoho (3 olika sätt)
  Renzoku waza(2 olika sätt per teknik):

  Shomen uchi -Ikkyo Kokyo nage:
  Shomen uchi -Ikkyo Kote gaeshi:
  Shomen uchi -Ikkyo Irimi nage:
  Shomen uchi -Ikkyo Shiho nage:
  Jiyuwaza (OBS flöde, ej osae):
  Tori waza – Under ca 1 minut ska olika tekniker från olika greppattacker visas i rörelse
  Uchi waza/Tsuki waza – Under ca 1 minut ska olika tekniker från olika slagattacker visas i rörelse
  2 DAN - NIDAN
  Buki waza:
  Inkl Shodan
  Kumi Jo (1-10)
  Kummi tachi(1-5)
  Tanto dori:
  Shomen Uchi – Iriminage, Gokyo, Kote gaeshi
  Yokomen Uchi – Shihonage, Sankyo, Gokyo
  Tsuki – Kokyo ho, Kote gaeshi, Nikyo
  Kata dori - Tsuki
  Ushiro - Eri Dori (En teknik från vardera formen)
  Suwari waza:
  Yokomen Uchi – Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Yonkyo, Kote gaeshi, Irimi nage
  Katate Dori – Ikkyo, Nikko, Sankyo, Yonkyo, Kote gaeshi, Irimi nage
  Hanmi-handachi waza:
  Kata Dori – Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Yonkyo, Irimi nage
  Ushiro -Ryo Kata Dori – Kokyo nage, Ikkyo, Sankyo, Kote gaeshi
  Tachi waza:
  Katate Ryote Dori – Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Yonkyo, Kote gaeshi, Irimi nage, Shiho nage
  Katate Ryote Dori – Kokyo nage (2 olika)
  Yokomen Uchi – Koshi nage (3 olika)
  Yokomen Uchi – Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Yonkyo, Kaiten nage
  Katate Ryote Dori – Kokyo ho
  Jodan Tsuki – Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Yonkyo, Kote gaeshi, Shiho nage, Kaiten nage, Kaiten osae, Ude garami
  Ushiro waza:
  Ryo Hiji Dori – Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Yonkyo, Kotegaeshi, Aikiotoshi
  Ryo Hiji Dori – Kokyonage (3 olika)
  Ryote Dori – Jiyuwaza
  Henka Oyou waza:
  Katate Ryote Dori – Kokyoho (3 olika)
  Muna Dori (med vridning i greppet) – Ikkyo, Nikyo
  Muna Dori (med vridning i greppet) – Iriminage (2 olika)
  Kaeshi waza: Shomen Uchi – Kote gaeshi, Ikkyo, Nikyo (2 olika)
  Futari dori (statiskt): Shiho nage, Kokyo nage (2 olika)
  Ninin gake: Jiyu
  3 DAN - SANDAN
  Buki waza:
  Inkl Nidan
  Kummi Tachi Henka (Ken-no-ri)
  Ki-Musubi-No-Tachi
  Tanto dori:
  Shomen Uchi – Gokyo, Iriminage
  Shomen Uchi(med greppet som i Tsuki) – Nikyo
  Yokomen Uchi – Kote gaeshi, Shiho nage, Gokyo
  Tsuki – Ikkyo, Iriminage, Hijikimeosae
  Kata Dori-Tsuki, Ushiro-Eri Dori(Två tekniker från vardera formen)
  Tachi dori:
  Shomen Uchi, Yokomen Uchi, Tsuki (3 olika tekniker från vardera formen)
  Jo dori:
  Shomen Uchi, Tsuki (3 olika tekniker från vardera formen)
  Jo waza(olika grepp): 5 olika tekniker
  Suwari waza:
  Muna Dori – Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Yonkyo, Irimi nage
  Shomen Uchi – Jiyu waza
  Yokomen Uchi – Jiyu waza
  Hanmi-handachi waza:
  Katate Ryote Dori – Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Yonkyo, Irimi nage, Kote gaeshi
  Shomen Uchi – Jiyu waza
  Yokomen Uchi – Jiyu waza
  Tachi waza:
  Ryo Kata Dori – Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Yonkyo, kokyo nage
  Ryote Dori – Kokyo nage (5 olika)
  Jodan Tsuki – Jiyu waza
  Chudna Tsuki – Jiyu waza
  Ushiro waza:
  Kakae – Ikkyo, Aiki otoshi, Kokyo nage (2 olika)
  Hagai Jime – Irimi nage
  Henka Oyou waza:
  Renzoku Waza (2 olika sätt per teknik):
  Shomen Uchi - Ikkyo-Jiyu (minst 3 tekniker)
  Shomen Uchi - Nikyo(ura) – Koshi nage
  Shomen Uchi - Nikyo(ura) – Jiyu (minst 2 tekniker)
  Shomen Uchi - Sankyo(ura) – Jiyu (minst 3 tekniker)
  Kaeshi waza:
  Shomen Uchi – Irimi nage, Shiho nage, Sankyo(ura) (2 olika sätt på varje teknik)
  Futari dori (statiskt): Ikkyo, Nikyo, Yonkyo, Kokyo nage (2 olika)
  Sannin Gake: Jiyu Jiyu
  4 DAN - YONDAN
  Buki waza:
  Inkl Shodan, Nidan, San dan
  Kummi Tachi-Henka Waza (Tai-no-ri)
  Ken-Tai-Jo (1-7 med kastversioner i förekommande fall)
  Tonvikten läggs på JIYU-WAZA
  Geri Dori, försvar mot spark: 3 tekniker
  Sannin Dori: 3 olika
  Yonnin Gake - försvar mot tre anfallare: Jiyu