Aikido Krav för gradering för barn
Anvisningar för tillämpning
Graderna 12:e Kyu tom 7:e Kyu är barn/ungdomsgrader. Varje grad visas genom färgmarkering (band/remsa) på bältet. Åldersgruppen är 6-12 år. Målsättningen är att 5-9-åringarna byter grad en gång per år. 10-12-åringarna kan klara att byta grad verje termin. Eleverna tillåts fortsätta med vuxengrader även om de inte är 13 år fyllda. Graderna 6:e Kyu tom 4:e Dan är vuxengrader. Senast från och med sitt 13:e levnadsår graderar man sig till vuxengrader. För att erhålla 1:a Dan måste man vara 15 år fyllda.
12 KYU – Röd bältesmarkering
Ukemi, fall(Ushiro ukemi, bakåtfall)
Tachi waza:
Ai Hanmi Katate dori – Ikkyo
Ai Hanmi Katate dori – Irimi nage

11 KYU – Gul bältesmarkering
 1. Ukemi Mae (Mae Framåt/Ushiro Bakåt)
 2. Ikkyo-Undo (Mae Framåt)
 3. Shikko (Mae Framåt)

Tachi waza:
Katate dori – Taino-tenkan-ho
Katate dori – Kokyo nage
Shomen Uchi – Irimi nage
Kata Dori – Ikkyo

10 KYU – Orange bältesmarkering
 1. Tobi koshi ukemi
 2. Ikkyo undo (mae, ushiro)
 3. Shikko (mae, ushiro)
 4. Tai Sabaki (Irimi tenkan, tenkan)

Tachi waza:
Kata dori - Ikkyo
Kata dori – Nikyo
Katate dori – Kaiten nage
Tsuki – Kote gaeshi
Yokomen uchi – Kokyo nage
Ryote dori – Tenchi nage

Suvari waza:
Shomen Uchi – Irimi nage
09 KYU – Grön bältesmarkering
 1. Aiki Taido aikido uppvärmnings gymnastik
 2. Shikko (mae framåt, ushiro bakåt, kaiten vändning)
 3. Ikkyo-Undo (shiho)
 4. Budoetiketten ska eleven kunna lära andra

Suwariwaza:
Shomen uchi – Ikkyo
Shomen uchi – Kote gaeshi

Tachi waza:
Katate ryote dori - Kokyo nage
Ryote dori – Kokyo nage
Chudan tsuki – Ikkyo
Chudan tsuki – Nikyo
Yokomen uchi – Shiho nage

Ushiro waza:
Ryote dori – Kokyo nage
Ryote dori – Irimi nage
08 KYU – Blå bältesmarkering
Ikkyo undo (8 happo, ikkyo undo i åtta riktningar)

Suwari waza:
Shome uchi – Ikkyo,
Shomen uchi – Nikyo

Tachi waza:
Yokomen uchi – Iriminage
Kata dori – Kokyo nage
Katate dori - Sankyo
Katate ryote dori – Kokyo ho,
Katate ryote dori – Futari dori

Ushiro waza:
Ryote dori – Ikkyo
Ryote dori – Nikyo
07 KYU – Brun bältesmarkering
Suwari waza:
Kata dori – Nikyo
Ryote dori – Kokyoho

Tachi waza:
Kata dori – Koshi nage (ingång som Ikkyo)
Tsuki –Yonkyo, (ingång som Ikkyo)
Tsuki –Kokyo nage(ingång som Ikkyo)
Tsuki –Koshi nage (ingång som Ikkyo)
Kata dori – Iriminage
Katate ryote dori – Futari dori (2 olika)

Ushiro waza:
Katate-Kubi Jime – Sankyo
Katate-Kubi Jime – Kokyo nage