Aiki-jutsu Samurajernas självförsvar

Aiki-jutsu Samurajernas självförsvar
Aiki-jutsu kanji

Aikido är en modern kampkonst med låg skadefrekvens som erbjuder både motion och självförsvar. Aikitotekniker grundas på fysiska lagar så som gravitation, rörelseenergi och människokroppens anatomi. Aikido härstammar från Aikijujutsu. Samurajerna hade förutom hårda vapentekniker med spjut, kniv och svärd även mjuka tekniker som vi kallar aiki-jujutsu. Aikijujutsu är alltså en form av självförsvarssystem som härstammar från samurajer och deras självförsvarstekniker borde vara goda nog även för oss. Aikido skapades av japanen Morihei Ueshiba efter andra världskriget. Aikido är ingen sport och vi har inga tävlingar utan var och en tävlar med sig själv med målet att bli bättre aikidoutövare och bättre medmänniska. Vi tränar kroppskontroll, motorik, konflikthantering, empati, samarbete, disciplin, koncentration och socialisering.

I Aikido finns inga förlorare, alla vinner på att röra sig, umngås och träna tillsammans. Både vår hälsa, samhället och företagen vi jobbar på vinner på att vi lär oss samarbete, disciplin och målmedvetenhet och att vi samtidigt blir friskare. Själva namnet aiki översätts som "harmoniseringskonsten" och syftar på att vi inte motstår angriparens kraft direkt utan snarare knyter till den, utnyttjar den och använder den för att leda och i slutändan besegra motståndaren. Ju jutsu betyder "mjuk teknik" dvs teknik utan vapen, handgripplig. Därför kan Aikijujutsu användas med minimal styrka för maximum av resultat. Alla kan träna aikido och aikijutsu, man eller kvinna, ung eller gammal och framgångsrikt försvara sig mot en anfallaren. En gång i veckan kommer vi ha tematräning aikijutsu som självförsvar. Om aikido är den fredliga kampkonsten så kommer aikijutsu vara dess mer praktiska motsvarighet. Mer streetcombat men forfarande med fokus på att inte ha skador under träningen. Man kan inte vara aggresiv och våldsam och skada sina kompisar i klubben. Därför tränar vi med koncentration och försiktighet. Vi lär oss principer och tekniker som vi kan använda och kan när det behövs bara öka farten och kraften i rörelsen. I aikido kan alla träna med varandra oasvsett ålder, kön, färdighet eller styrka. Man tränar, lär, tränar och utvecklas hela livet - tillsammans.