Aikido för alla - barn, ungdomar, vuxna!

Aikido för alla - barn, ungdomar och vuxna
Välkommen till Lilla Nakaima aikidoklubb.
Vi bedriver träning i den japanska kampkonsten aikido för barn, ungdomar och vuxna.
Vi håller till i Bredäng i södra Stockholm.

Bredängshallen, Ingång B2, M-rum nedre Budo.
Concordiavägen 12
Bredäng
127 34 Skärholmen

Aktuellt! Vårterminen startar tisdagen den 18 januari 2022.
Har ni frågor ring oss 070-7507723 eller maila aikido@lilla-nakaima.net