Nakaima aikidoklubb har en ny hemsida!

Vi har byt webbsida domän och hittas nu på en nu hemsida.
Ny hemsida
Aikido för alla - barn, ungdomar och vuxna